Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί το σχολείο μας τόσο συνολικά με συμμετοχή όλων των τάξεων, όσο και ξεχωριστά του κάθε τμήματος με πρωτοβουλία του/ης δασκάλου/ας.